سلاحت رو آماده کن! آماده نبرد شو!

همچنان هیجان نبرد و رقابت در بین دو گروه گلادیو و زولا ادامه دارد.همین حالا ثبت نام کن و به مبارزه ملحق شو!