مجموعه جدید

!با سلاحی از آینده پیروز نبرد شو

اولین بازی تیراندازی آنلاین همراه با مسابقات منظم ماهانه
!با حجم ترافیک اینترنت، نیم بها بازی کن